Gjort hörseltester

Var på Sahlgrenska idag och gjorde ett audiogram och hörseltester, för att kunna se vilken hörselnivå jag ligger på med ci. Dessa tester följs upp av fler om 6, 12 o 24 månader, så man kan följa utvecklingen med ci-ljuden.

Comments are closed.