Ny justering

Den 25 maj ska jag på ny justering på SU, och denna gång tänker jag be B sänka totala volymen på alla program och även minska ljudkänsligheten på återställningsknappen, så att det inte blir så starkt när jag använder den. Totalt sett använder jag egentligen bara program 1, eftersom det…

Continue reading