Första inlägget om CI

Detta är första dagboksanteckningen, då jag hade varit på Sahlgrenska och fått bekräftat att jag behöver CI pga total dövhet 22/6-04: Detta känns som en lättnad för mig, att processen äntligen är igång. Jag har insett att jag är helt döv numera, och ett cochleaimplantat – CI kan ge mig mycket hjälp i avläsningen. Nu använder jag enbart ögonen för…

Läs vidare