Återbesök

Under ovanstående menyrubrik hittar ni undersidor till mina CI-kontroller, återbesök, justeringar med mera.

Läkarbesök

22/2-05 var jag på återbesök hos Pontus Lindeman, och då frågade han hur det gick, kollade ärret mm. Dessutom frågade han om förändringar efter operationen, som tinnitus och balans, och tinnitusen är ju nästan obefintlig…*ler*

27/6-05 var jag på återbesök hos Dr. Ringdahl, som hade följt mina ci-problem under våren. Nu undrade han hur det kändes idag, och jag svarade som det var, dvs att det har blivit bättre efter senaste justeringen i början på juni. Sedan satt vi och snackade en bra stund om köer, patientupplevelser, ekonomin, Med-El´s problem, som hade förstorats av konkurrenterna. Fick veta att Med-El godkänts av FDA igen!

6månaderskontroll hos hörselpedagogen

16/8-05 var jag på 6-månaderskontroll hos hörselpedagogen på Sahlgrenska. Först fick jag fylla i ett formulär, där jag dels skulle svara på olika frågor om mitt ci, och dels skulle gradera graden av den hjälp jag hade av mitt ci i olika situationer och liknande graderingsfrågor, t.ex. hur väl jag kände igen olika ljud.
Sedan gjorde vi 2 hörförståelsetester, ett där S skulle säga olika vardagsmeningar UTAN avläsestöd, och ett liknande test MED avläsestöd. Kan väl säga att utan avläsestöd klarade jag bara 4 meningar delvis, resterande 16 uppfattade jag inte alls…! Med avläsestöd klarade jag alla, så nog har jag behov av läppavläsningen!

Comments are closed.