CI-funktion

Så fungerar ett CI – del 1

Alla fakta på denna sida kommer från Så här fungerar ett cochleaimplantat på MedEl´s svenska hemsida.

Men först av allt: Vad ÄR ett CI?

Ett cochleaimplantat är en elektronisk utrustning som är avsedd att hjälpa personer som har ingen eller mycket liten hjälp av en hörapparat.

Cochleaimplantat omvandlar ljud till kodade elektriska impulser.
Dessa elektriska pulser stimulerar hörselnerven som sedan tolkas av hjärnan som ljud.

Ett cochleaimplantat system består av två huvuddelar: den inopererade delen som kallas implantat,

och den utvändiga delen som kallas talprocessorn.

Talprocessorn kan bäras diskret bakom örat och kan väljas efter hårfärg.

Så fungerar ett CI – del 2

1 Ljud fångas upp av en mikrofon och omvandlas till en elektrisk signal.

2 Denna signal ”kodas” i talprocessorn till ett speciellt mönster av små elektriska pulser.

3 Dessa pulser skickas via sladden till sändaren som sedan överför pulserna genom huden till mottagaren i implantatet.

4 Mottagaren läser av signalen och sänder pulserna till elektroderna som är införda i snäckan.

5 Varje elektrodpar avger nu elektriska pulser. Pulserna stimulerar ganglieceller och hörselnerv som i sin tur skickar impulserna till hjärnan.

6 Hjärnans hörselcentrum reagerar på dessa impulser och tolkar dem som ljud. Hela den här processen går lika snabbt som i ett normalhörande öra.

Ni kan även se en video från Med-El på YouTube, med engelsk text, där man förklarar hur ett CI fungerar.

På Med-Els svenska hemsida finns mycket mer information om cochleaimplantat och EAS.

Comments are closed.