Hörseltest efter 3 v

Hörseltest 3 v efter operationen

3/2-05, 3 veckor efter uppkopplingen, gjorde jag första audiogrammet efter uppkopplingen, och nedan ser ni hur resultatet blev med CI.

Därefter gjordes 4 hörtester.

Det första testet var en röst som sade 3 siffror i rad, tal mellan 1 – 20, och jag skulle upprepa de siffror jag hörde. Här var resultatet 100%!

Test 2 bestod av meningar som började på samma sätt men slutade på ett nytt ord varje gång, och jag skulle upprepa det sista ordet. Resultat: 28%

Test nr 3 var meningar som började med namn, typ ’Britta har fem vackra blommor’, och jag skulle upprepa så många ord jag kunde höra i varje mening. Resultat: 48%

Test 4 var vardagsmeningar som sades ganska snabbt, typ ’ Jag ska tänka på saken’, ’Hur stavar du ditt efternamn?’, ’Vänta på mig’ etc. Resultat: 35%

Om 6, 12 & 24 månader kommer samma tester göras igen, för att kunna följa hur ljuden utvecklas med ci.

Comments are closed.