Audiogram

Detta är ett ljudaudiogram som visar var på dB-skalan olika ljud finns.

Detta audiogram visar var gränsen går för olika hörselnedsättningar.

Comments are closed.