CI-teamen

CI-teamet i Lund
Audiologiska avdelningen
CI-teamet i Lund
046-17 29 32
Fax: 046-17 29 12

CI-teamet i Stockholm
Kliniken för cochleaimplantat
M43
Huddinge Universitetssjukhus
Fax: 08-585 879 60
Texttelefon 08-585 879 14

Cochleaimplantat-teamet
Hörselvårdsavdelningen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Tel: 031-342 49 58
Fax: 031-82 98 11

CI-teamet i Linköping
Barn-CI-teamet
Hörselvården
Öronkliniken
Universitetssjukhuset
Tel: 013-222 000
Fax: 013-222 504

CI-teamet i Uppsala
Audiologiska avdelningen
Akademiska sjukhuset
Fax 018-611 53 14
Texttelefon 018-611 90 85

CI-teamet i Örebro
Audiologiska mottagningen
A-huset, våning 6
Universitetssjukhuset Örebro
Telefon 019-602 15 79, koordinator
Sms 072-722 15 79, koordinator
Texttelefon 019-670 25 04

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.