Mer fakta om CI

Ett cochleaimplantat erbjuder många fördelar men det är inte alla som får samma nytta av ett CI. Nyttan sträcker sig från hjälp vid läppavläsning till att kunna höra och förstå tal. Det är mycket viktigt att ha realistiska förväntningar på ett cochleaimplantat.

Går inte att förutsäga fördelarna
Det finns inget test idag som talar om hur stor nytta en viss person har av ett implantat. Det är många faktorer som spelar in som t.ex hur länge en person varit döv, om han eller hon blev döv före eller efter det att han eller hon lärde sig talspråk och i vilken utsträckning hörselnerven fungerar.

Risk för att implantatet skall sluta att fungera
Det är mycket ovanligt att ett implantat går sönder och måste bytas ut. Men som med alla teknisk utrustning finns det alltid en liten risk. Måste ett implantat bytas ut innebär det ett nytt kirurgiskt ingrepp och resultatet blir oftast minst lika bra som tidigare.

Försiktighet i vardagen
Med vanlig aktsamhet och sunt förnuft kan bärare av ett CI i stort sett leva ett vanligt liv:

* Precis som för en vanlig hörapparat skall processor, sladdar sändarspole hållas torra.

* Undvik sporter och aktiviteter som kan orsaka slag mot huvudet.

* Försök att undvika statisk elektricitet så långt det är möjligt.

* Radiovågor t.ex från mobiltelefoner kan orsaka tillfälliga störningar hos vissa användare.

Höra vardagsljud
Så gott som alla som får ett CI upplever och har nytta och glädje av att kunna höra vardagliga ljud. Det är en stor hjälp att veta vad som händer runt omkring. Detta är inte bara en socialt viktig funktion utan höjer också trygghetskänslan.
Att höra trafik, sirener, alarm osv. är en mycket viktig säkerhetsfaktor. Många användare kan även uppleva glädjen av att lyssna på musik.

Höra och förstå tal
Alla kan som regel höra tal via sitt CI. Det tar oftast tid innan man lär sig att förstå talljuden, speciellt för små barn som har liten eller ringa erfarenhet av talspråk. Vissa, dock inte alla, får mycket god nytta av sitt CI och kan efter en tid följa med i vanligt tal. Andra upplever ett väldigt stöd vid läppavläsning och några ser implantatet som ett komplement till sitt teckenspråk. Nyttan varierar från person till person men nästan alla upplever att det blir mycket lättare att kommunicera.

Höra i bullrig miljö
Det är mycket svårare för oss alla att höra när det finns ljud i bakgrunden, men det är speciellt svårt för de som använder hörapparat eller CI. 

Att använda telefon kan bli verklighet!
Många upplever att de efter hand kan höra och förstå tal utan läppavläsning. Vissa kan till och med komma så långt att de kan använda telefonen.

All information kommer från MedEl svenska sida.

Comments are closed.