Justeringar 2008 – 2009

Nyaste uppdateringen längst ner.

20/3-08 var jag på på Sahlgrenska och gjorde några justeringar av cippen. Jag har nämligen märkt att ljuden snabbt blir för svaga om jag pratar med flera personer i grupp, rösterna hörs nästan inte alls till slut, även med högsta volym och ljudomfång.
Och eftersom jag trivs så bra med programmet jag har nu, så bad jag audionomen att enbart höja det och spara det som ett nytt program. Jag vill nämligen ha kvar det ursprungliga programmet, då teleslingan är så stark och då behöver jag bara låg volym på cippen, vilket passar bra med det gamla programmet.
Så nu har jag 4 program: 1 = gamla programmet med starkare volym, 2 = ursprungliga programmet, 3 = telefonprogram, 4 = ett basigare program som passar med musik och manliga föreläsare…
Skulle gärna gjort ett hörseltest oxo, men det är kö till det, om man inte är akut. I och för sig är det inte så viktigt längre, men det vore kul att se hur audiogrammet skiljer sig efter 1 år med Opus 2 samt 3 års ci-hörande. Men jag gör nog så att jag väntar ett år till, och gör testet då istället.

9/12-08 gjorde jag en CI-justering, då det knaster jag hört då och då genom åren hade kommit tillbaka igen, så ingenjören sänkte den elektrod som spökade. Ingenjören gjorde även några få ändringar in mina program pga olika problem med ljudbilden.
Har nu ett nyare program som är en aning basigare och starkare, men har även behållit det förra programmet, även det lite starkare.
Knastret lugnade sig efteråt, men ljuden fortsatte vara lite jobbiga, vilket har fortsatt fram till idag, tyvärr.

23/6-09: Fick kallelse till ingenjören B på SU häromveckan (vilket var snabbt efter mina funderingar över de dåliga ljuden), och idag gick jag dit.
Vi började med att snacka om hur det låter för mig, och vad jag tycker låter helt fel, så att B skulle få ett hum om vad som kunde behöva justeras.
Därefter började vi om från början med en helt ny mapping, eftersom B tyckte vi skulle kolla igenom alla elektroderna och se om någon var mer känslig än de andra.
Fick först lyssna från svagaste tonen till högsta tonen jag kunde klara på varje elektrod, sedan fick jag lyssna på dem tre och tre (fick följa hela förloppet på B’s datorskärm), så att de lät lika starka, sedan var det samma sak med två slumpvis valda elektroder här och där.
Till sist justerade han några småinställningar och satte på nya programmet, som lät avsevärt annorlunda än det gamla….! Dovare och basigare, men ändå med vissa bra nyanser.
Fick även viss justering av medelsvaga ljud på avstånd, så röster på en meters avstånd balanseras med min röst= båda hörs lika starkt. I början lät nämligen han jättesvagt och jag starkt, men efter justeringen blev det mer balans.
Dessutom höjde han ljudnivån på det nya programmet mer än jag någonsin haft tidigare, då de dovare ljuden gör att jag kan ha ganska högt utan större problem. Har goda marginaler både att sänka och höja volymen rejält vid behov.
Dessutom justerade han inställningarna för känsligheten så den ligger på lite högre nivå när man trycker på återställningsknappen på justeringsdosan.
Fick se skillnaden mellan gamla och nya programmet på skärmen, och såg då att jag hade sänkt elektrod 9 & 10 (diskanter) rejält, så tydligen har jag blivit mer känslig för diskantljud. Det stämmer nog när jag tänker efter, för jag har inte haft på cippen så mycket pga risk för att diskantljuden i omgivningen tar över talljuden totalt. Jag hade även höjt några av mellanbaselektroderna en del.
Märker redan nu att jag kan ha på cippen mer, utan att känna rädsla för skarpa diskantljud som kan störa ljudmiljön, skönt!
Har hellre ett dovare program med mindre diskant, om det gör att jag kan ha på cippen mer än förut, dessutom har jag märkt att om jag har låg volym men högre känslighet så blir det rätt bra ljudbalans på hörseln.
Fick även behålla mitt diskantinriktade program, så att jag ev kan träna diskantljuden framöver, när jag fått in ljudmiljön bättre med nya programmet. Har även ett nytt basigare program för musik och ett gammalt basprogram som jämförelse.
Ska nu försöka träna så mycket jag orkar med cippen, så får vi se om talljuden oxo blir bättre framöver, för det är där jag hör sämst egentligen.

23/9-09 var jag på SU och höjde volymen på programmen, men gjorde inga andra justeringar, då jag tycker att det senaste programmet fungerar rätt hyfsat nu.
Märkte att röster blev svagare efter ett tag, så tydligen har hjärnan anpassat sig till det nya programmet rätt bra, så det var dags för justering. Höjde som sagt var volymen, samt gjorde ett program 2 som är samma som 1:an, men med ytterligare volym att ta av.
Så nu har jag bra ljudstyrka tycker jag, och ljudbilden är riktigt bra för tillfället, även om vissa talljud fortfarande är svåra att uppfatta.

26/11-09
Bara några dagar efter att jag hade börjat använda P3 (utan elektrod 4, läs sidan Specialjustering 11/11-09), så märkte jag att det började sticka i örat i vissa ljudlägen. Till slut gick det inte att ha cippen på i pratiga miljöer, då vissa ljud i talet gjorde att det stack i örat hela tiden. Det var likadant med alla elektroderna inkopplade, inget hjälpte.
Mailade till sist ingenjören på SU 25/11, och dagen efter fick jag komma dit. Vi började med att diskutera varför och hur, sedan gick vi genom alla elektroderna, både två och två, en och en och alla efter varandra. När vi testade en åt gången, så märkte jag att nr 5 var lite jobbig, så till slut beslöt vi att ta bort den istället.
Vi spånade om varför det kunde bli så här, och B trodde att nr 5 stimulerade hörselnerven mer när 4:an var urkopplad, och den stimuleringen var inte hörselnerven van vid = reagerade med stickningar.
Slutresultatet blev att vi behöll P1 och P2 som de var, och istället har jag nr 5 urkopplad på P3, och på P4 har jag en starkare variant av P3. Elektrod 11 var ju bortkopplad på P4 förut, men det är alltså ändrat.
Programmen idag är:
P1 – mitt gamla program, finns med som referens
P2 – liknar det gamla programmet, men är lite justerat
P3 – samma som P2, MEN elektrod nr 5 är bortkopplad!
P4 – samma som P3, men en starkare variant.
I dagsläget gör jag så att jag har P3 på jobbet och P2 hemma. Det blir inte så påfrestande för örat om jag har nr 5 urkopplad på jobbet och alla inkopplade hemma = mer variation.
Ljuden är i princip samma, för de andra elektroderna kompenserar för den urkopplade, men det blir lite mjukare ljud utan nr 5.

Comments are closed.