Bilder på ärret

Här är två bilder på ärret drygt 2 veckor efter operationen. Man ser hur det går i en båge bakom örat, och under bågen ligger då plattan varifrån elektroderna går in i snäckan. Ser ni den blå strimman i håret….*S*

Comments are closed.