5-årskontroll

Ja, man kan väl säga att det blev en 5-årskontroll den 28/1, även om det mest var lite finjusteringar, då ingenjören egentligen ville kolla vilka strategier jag hade på mina olika program.

Det finns 2 olika strategier som används på Opus 2 och de heter FSP och HD-CIS, och de fungerar på en aning olika sätt. Hur kan jag inte säga för jag vet inte helt enkelt, men jag tror det har med stimuleringen av elektroderna att göra.
Hade tydligen blandat mellan FSP och HD-CIS på mina program.

Vi gjorde även FB-testet, där resultatet blev 60%, och ett audiogram på min önskan.

Själva dB-nivån är lite låg, då jag hade ljudkänsligheten lågt inställd, med högre inställning hade det blivit högre i snitt. Dock är kurvan bra i sig och hoppar inte upp och ner i frekvenserna hela tiden, vilket visar på jämn ljudstyrka i elektrodernas inställningar.

Bookmark the permalink.

One Response to 5-årskontroll

  1. Lisa says:

    Det här inlägget har jag visst missat! Ser nu att vi har nästan samma resultat! Men jag undrar en sak… har du ibland en känsla av att du borde höra mer vid testerna? Mitt senaste audiogram med CI förra året blev det helt galet med, då vi upptäckte för sent att jag hade känsligheten för lågt inställd. Jag ska alltid ha nivå 12 på den vid hörseltest, men av nån anledning hade jag den på lägre nivå, kanske 5. Detta har blivit noterat i journalen och audiogrammet, så både jag och audionomen vet att testet förmodligen hade blivit bättre om vi hade kontrollerat känsligheten. Under det hörseltestet kände jag att nåt inte stämde, och svaret fick jag ju efteråt… Får du också ställa in en viss känslighet eller nåt på processorn inför hörseltest?