Nytt år

Då har ett nytt år börjat, och man undrar vad det har i sitt sköte.

För mig kommer de närmaste månaderna innebära en hel del förändringar, i och med att jag blir uppkopplad inom den närmaste tiden, och därmed får höra lite ljud igen. Det blir även mycket tal- och hörträning, så det blir en viss omställning i livet. Vad detta nya sedan kan innebära för mig i framtiden vet jag ej just nu, men jag hoppas på förbättringar i livet.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.