Filmvisning

Barnplantorna har i samarbete med Sahlgrenskas CI-team gjort en 35 minuter lång informationsfilm om cochleaimplantat, som var mycket bra. Man får följa barnen från innan operationen till uppkopplingen och en månad efteråt, föräldrar berättar om sina intryck och förväntningar, ungdomar med CI berättar om sina erfarenheter med CI, CI-teamet berättar om hur de arbetar med CI-patienter mm.

Denna film kommer säljas till föräldrar, pedagoger, lärare mfl som jobbar med CI-barn på olika sätt.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.