Hållit föredrag om CI

Jag har nyligen varit 3 dagar på Sundsgårdens kursgård, där jag höll föredrag om mig själv, min hörselskada, hur det var att gå i vanlig skola, och om mitt CI, inför 40 familjer där ett eller flera barn i familjen har CI, många av barnen hade även bilaterala ci.
Mitt föredrag gick bra, trots att det var första gången jag pratade inför så många personer. Lite nervös och stressad var jag allt, skyndade nog igenom det hela lite för mycket. Men fick många positiva kommentarer ändå efteråt, och många föräldrar ställde frågor under dagen sedan.

Snart är det nog dags för en ljudrapport igen, det var ett tag sedan. Dock är Ci-ljuden lite tröttande just nu, det brukar de bli efter några intensiva dagar, typ Sundsgården. Har inte ork att använda cippen så mycket just nu, men det blir nog bättre nästa vecka, när det är mindre folk i huset.
Jag ska förresten till hörselpedagogen för ½-årskontroll 16/8. Får se hur det går på hörseltesterna då, ska bli intressant.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.