1-årskontroll

Dags för 1-årskontroll! Efter de sedvanliga hörseltesterna träffade jag Saga, som visade en atrapp på den nya processorn! Testade den på örat, och den känns helt ok, dessutom är den snyggare! Därefter kolllade vi över alla elektroderna, gjorde några smärre justeringar och höjde volymen några snäpp. Dessutom sänkte hon den ljusaste elektroden samt den elektrod som gör ett hopp i audiogrammet. Dessa små justeringar gjorde ljuden betydligt mjukare och renare, alltså bättre ljud!

Bookmark the permalink.

Comments are closed.