Om CI-sidan

CI-sidan var ju från början en informationssida om CI och en dagbok över hur ljuden utvecklades för mig, men har nu blivit min huvudhemsida och en vardagsdagbok vid sidan av CI-sidan. Men det märks att min CI-information fångas upp av andra, för under denna tid jag haft CI-sidan, så har…

Continue reading